از سوی مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی صورت گرفت؛

دعوت برای مشارکت و سرمایه گذاری درطرح نوسازی حرم امام رضا(ع)

سیاسی

مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی برای مشارکت و سرمایه گذاری در طرح بهسازی و نوسازی پیرامون حرم حضرت رضا(ع) دعوت عمومی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر،مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی برای مشارکت و سرمایه گذاری در طرح بهسازی و نوسازی پیرامون حرم حضرت رضا(ع) دعوت کردند.

در این دعوت آمده است؛ در جهت تامین منابع مالی و اجرایی پروژه های طرح بهسازی پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سرمایه گذاران دعوت به عمل می آید در سرمایه گذاری و آبادانی شرکت کرده و برای خدمت به زائران حضرت رضا (ع) قدم های موثر خود را بردارند.

در ادامه این دعوت آمده است: پروژه های این طرح دارای ویژگی های شهرسازی، خدماتی، رفاهی و فرهنگی بوده و از توجیهات اقتصادی مناسب نیز برخوردار است.

همانطور که ریاست محترم جمهوری در سفر استانی نیز بر اهمیت این طرح تاکید کرده و قول حمایت دادند، لازم است با توجه به اجرای حدود 50 درصد از طرح 300 هکتاری مذکور و ضرورت زمان بندی برای اتمام طرح کلیه مدیران ملی، استانی و شهری زمینه لازم برای سرمایه گذاران را فراهم آورند و وزیر راه و شهرسازی، استاندار و شهردار و شورای شهر مشهد مقدس در این راستا گام های اساسی را برای اتمام این طرح نیمه تمام و مهم بردارند.