فدریكا موگرینی:

دستیابی به توافق هسته‌ای خوب بسیار نزدیك است

سیاسی

حصول توافق خوب در صورت اراده دو طرف، بسیار نزدیك است و باید از شرایط جاری برای محقق شدن این توافق، استفاده حداكثری شود.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاكید بر این‌كه فرصت مناسبی برای حل مساله هسته‌ای ایران به وجود آمده است، گفت كه نباید به آسانی این فرصت را از دست داد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «فدریكا موگرینی» گفت كه حصول توافق خوب در صورت اراده دو طرف، بسیار نزدیك است و باید از شرایط جاری برای محقق شدن این توافق، استفاده حداكثری شود.

وی تاکید کرد: «اگر طرفین به همکاری‌هایی که تا كنون داشته‌اند، ادامه دهند و همه طرف‌ها اراده هسته‌ای کافی برای رسیدن به یك توافق خوب را داشته باشند، دسترسی به چنین توافقی كاملا قریب‌الوقوع است.»

کد N744498