۶ زندانی ایرانی از قطر به کشور بازگشتند

سیاسی

۶ زندانی ایرانی محکوم به حبس ابد و طولانی مدت در قطر بامداد امروز به کشور بارگشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، با تلاش وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران در قطر ، همچنین پیرو سفر اخیر دادستان کل قطر به ایران و تعامل با قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، ۶ زندانی ایرانی محکوم به حبس ابد و طولانی مدت، بامداد امروز به ایران بازگشتند.

زندانیان مذکور به جرم حمل مواد مخدر در کشور قطر محکوم شده بودند.