توافق اصولی گروه یورو برای تمدید کمک مالی به یونان

سیاسی

وزیرران دارایی حوزه یورو ضمن خوب توصیف کردن برنامه اصلاحات اقتصادی دولت جدید یونان با تداوم کمکهای مالی به این کشور در چهار ماه آینده موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، وزیران دارایی حوزه پولی یورو، موسوم به گروه یورو، برنامه اصلاحات اقتصادی ارائه شده از سوی دولت یونان را گام نخست خوبی برآورد کردند.

در نتیجه آنها با ادامه کمکهای مالی به این کشور طی چهار ماه آینده توافق کردند.

با این حال یرون دِیسل بلوم رییس یوروگروپ خواستار توسعه و گسترش فهرست اصلاحات آتن شد.

دیسل بلوم گفت: اگر شرایط اقتصادی ایجاب کند، اهداف مالی را می توان تا حدی تنظیم کرد، همانطور که در گذشته هم انجام شده است. اما این تصمیم نمی تواند بصورت یک جانبه از سوی دولت های درگیر اتخاذ شود و آنها بگویند که ما دیگر خود را متعهد به این اهداف نمی دانیم. این روش به اینصورت نیست.

برخی مقام های اروپایی با ابراز تردید در مورد اصلاحات پیشنهادی از سوی دولت یونان، می گویند که آتن با موانع و مشکلات بزرگی روبرو خواهد بود.

یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان مجبور شده است شماری از وعده های انتخاباتی حزب سیریزا را فعلا نادیده بگیرد.

با این وجود، کریستین لاگارد، رییس صندوق بین المللی پول گفت که اصلاحات یونان باید «واضح تر» باشد از جمله در مورد حقوق بازنشستگی، مالیات و خصوصی سازی.

س از چراغ سبز گروه یورو به برنامه های اصلاح اقتصادی یونان، شاخص اصلی بورس این کشور، نزدیک به ده درصد افزایش یافت.