ایلنا بررسی می‌کند؛| 255283

اوباما زیر بار تحقیر جمهوری‌خواهان

کد N744276