همایش سفرا و روسای نمایندگیهای ایران در کشورهای همسایه برگزار شد

سیاسی

همایش سفرا و روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه با حضور مرتضی سرمدی قائم مقام وزیر امور خارجه و سایر معاونین این وزارتخانه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش سفرا و روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه با حضور مرتضی سرمدی قائم مقام وزیر امور خارجه و سایر معاونین این وزارتخانه برگزار شد.

در این نشست مرتضی سرمدی قائم مقام وزارت امور خارجه با اشاره به اهمیت و نقش وزارت امور خارجه جهت کمک به توان اقتصادی کشور، جذب سرمایه های خارجی، توسعه گردشگری و دریاقت تکنولوژی های پیشرفته، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی، صدور خدمات فنی و مهندسی و کمک به اعزام نیروی کار به خارج از کشور را از وظایف اصلی نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور بیان کرد.

قائم مقام وزیر امور خارجه با اشاره به روند رو به رشد صادرات غیرنفتی ایران، کمک به شرکت های ایرانی برای افزایش صادرات و توسعه همکاری اقتصادی با سایر کشورها را از دیگر وظایف نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران دانست.