فیلم/ادامه تظاهرات در حمایت از شیخ علی سلمان

سیاسی

خبرگزاری مهر-بین الملل: بحرینی ها با گذشت نزدیک به دو ماه از بازداشت شیخ علی سلمان به تظاهرات خود در حمایت از وی ادامه می دهند و بر ضرورت آزادی وی تاکید می کنند.

فیلم/ادامه تظاهرات در حمایت از شیخ علی سلمانخبرگزاری مهر-بین الملل: بحرینی ها با گذشت نزدیک به دو ماه از بازداشت شیخ علی سلمان به تظاهرات خود در حمایت از وی ادامه می دهند و بر ضرورت آزادی وی تاکید می کنند.