داماد سابق رئیس جمهوری قزاقستان خودکشی کرد

سیاسی

«رشات علی یف» سفیر پیشین قزاقستان و از نزدیکان سابق رئیس جمهوری این کشور در اتریش خودکشی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جسد «رشات علی یف» داماد سابق «نور سلطان نظربایف» در سلول خود در یک بازداشتگاه در شهر وین یافت شد. علی یف که پیشتر از نزدیکان خانواده رئیس جمهوری قزاقستان و سفیر پیشین این کشور در اتریش بود، در پی به جریان افتادن پرونده قضایی علیه وی در بازداشت به سر می برد.

در همین رابطه یک مقام دادستانی کل اتریش به رسانه ها گفت طبق قرائن علی یف خود کشی کرده است.

داماد سابق نظربایف در ژوئن 2014 در اتریش تحت تعقیب قرار گرفت. وی که متهم به دست داشتن در قتل دو مدیر بانک در قزاقستان بود، در ماه سپتامبر توسط پلیس اتریش بازداشت شد و قرار بود به زودی به کشورش مسترد شود.

گفتنی است علی یف 52 ساله که در سال 1983 با داریگا دختر بزرگتر رئیس جمهوری قزاقستان ازدواج کرد، پس از متهم شدن به قتل در سال 2007، از وی جدا شد.