اجمالی/اسحاق جهانگیری:

دولت تدبیر درچارچوب سیاست های رهبری با قدرت های بزرگ گفتگو می کند

سیاسی

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت جدید با تدبیری که داشت و در چارچوب سیاست هایی که مقام معظم رهبری تدوین کردند در این یکسال گفتگوهای بسیار پیچیده ای با قدرت های جهانی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری در همایش روز ملی مهندس اظهار داشت: در یکسال و نیمی که از عمر دولت تدبیر و امید می گذرد موفق شدیم در بسیاری از مشکلات، دغدغه ها و چالش‌های جدی که در بخش های مختلف پیش روی نظام جمهوری اسلامی ایران بود فائق بیاییم و بخش قابل توجهی از آن را کنترل کنیم.

وی اضافه کرد: در بخش سیاست خارجی دولت در ابتدای کار با چالش های جدی مواجه شد و تحریم‌های ظالمانه ای علیه ما اعلام شده بود و در تلاش بودند موضوع هسته ای کشور را به یک مساله جدی در فضای بین الملل تبدیل کنند علی رغم اینکه می دانستند ملت ایران و جوانان دانشمند کشور صرفا دنبال استقرار این دانش در کشور هستند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: به هر حال دولت جدید با تدبیری که داشت و در چارچوب سیاست هایی که مقام معظم رهبری تدوین کردند در این یکسال گفتگوهای بسیار پیچیده ای با قدرت های جهانی داشت و ما امیدوار هستیم نتیجه این گفتگوها منجر به خیر ملت ایران شود و بخشی از چالش های بین المللی کشور کاهش یابد و ما بتوانیم در تعامل با کشورها در زمینه توسعه علم فناوری و توسعه اقتصادی که جزء سیاست های جدی نظام است، گام های خوبی برداریم.

جهانگیری با بیان اینکه در زمینه مسائل اقتصادی وضعیت مقداری پیچیده تر بود، گفت: زیرا این مسائل هم زمان‌بر و هم نیازمند تصمیم گیری های جدی است و در برخی از بخش های اقتصادی به دلیل اتخاذ تصمیمات ناصحیح، تصحیح تصمیمات نیازمند وقت بیشتری است.

ادامه دارد...