20 درصد آلمان ها خواهان وقوع انقلاب برای بهبود اوضاع هستند

سیاسی

یک پنجم شهروندان آلمانی تنها راه بهبود شرایط زندگی خود را وقوع انقلاب و تغییر بنیادین ساختار سیاسی این کشور عنوان می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، نتیجه یک نظرسنجی جدید در آلمان نشان می دهد 20 درصد آلمانی ها معتقدند وضعیت کنونی زندگی شان با اصلاحات تغییر نمی کند و تنها راه بهبود آن وقوع انقلاب است.

طبق این نظرسنجی که توسط دانشگاه آزاد برلین انجام شده طرز فکر ضدسرمایه داری در آلمان رو به رشد بوده و مردم توجه بیشتری به جریان چپ گرا دارند. این تحقیق با هدف سنجش رویکرد مردم آلمان بین دو طیف راست و چپ افراطی در این کشور انجام شده است.

بر این اساس با گذشت 25 سال از سقوط دیوار برلین، آثار ایدئولوژیک تقسیم آلمان به دو بخش شرقی و غربی همچنان احساس می شود به طوری که شهروندان بخش شرقی این کشور هنوز از ایده های جریان چپ گرا حمایت می کنند.

در همین راستا حدود 60 درصد آلمانی های ساکن شهرهای شرق آلمان، سوسیالیسم را روش خوبی برای اداره کشور می دانند، در حالی که این میزان در بین شهروندان مناطق غربی 37 درصد است.

گفتنی است دیوار برلین که به پرده آهنین مشهور شد، اصلی ترین نماد جنگ سرد بین دو بلوک غرب و شرق بود. این دیوار به طول 155 کیلومتر و به ارتفاع 2 متر، پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و شکست حزب نازی ساخته شد و در سال‌های 1961 تا 1989 به مدت 28 سال برلین را به دو منطقه شرقی و غربی تقسیم کرده بود.