با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

اختصاص ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای تجهیز و نوسازی مدارس

مجلس

مبلغ چهار هزار و دویست میلیارد ریال متناسب با وصولی در اختیار سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس قرار می‌گیرد.

با موافقت نمایندگان مبلغ ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس اختصاص یافت.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه ۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۳۹۴، با بند ط تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند ط مبلغ چهارده هزار و هشتصد میلیارد  ریال متناسب با وصولی در اختیار شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت قرار می‌گیرد تا صرف اجرای بند (الف) ماده الحاقی (۳۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) شود.

همچنین مبلغ چهار هزار و دویست میلیارد ریال متناسب با وصولی در اختیار سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس قرار می‌گیرد تا صرف موارد مندرج در ماده بند (ب) ماده الحاقی (۳۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت (۲) شود.

همچنین مبلغ دو هزار میلیارد  ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا صرف سرانه مدارس، امور تربیتی و پرورشی گردد. دستگاههای مذکور موظفند گزارش عملکرد اجرای این بند را به کمیسیونهای آموزش، تحقیقات و فناوری، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه كنند.

کد N743754