باهنر در پاسخ به اخطار توکلی: بودجه دو سقفی نداریم

سیاسی

نایب رئیس مجلس با تأکید بر اینکه بودجه دو سقفی در نظر گرفته نمی شود توضیح داد:‌ می توان در هزینه ها اولویت بندی کرد و بودجه ۹۴ براساس اولویت ها تدوین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه ۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۴، در اخطار قانون اساسی گفت: طبق اصل ۵۲ یک قانون بودجه برای کل کشور وجود دارد که یک عدد نیز بیشتر نیست لذا بودجه دو سقفی نداریم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس اصل ۵۳ قانون اساسی تمام بودجه در یک عدد تعریف می شود که همه مصارف موجود نیز باید دارای ردیف باشد ولی در وضعیت کنونی معلوم نیست در صورت حصول ۱۶ هزار میلیارد تومان به چه نسبتی در سه بخش هزینه جاری، تملک دارایی –سرمایه ای و تملک دارایی –مالی تقسیم می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد: در حالت کنونی اختیار مجلس برای تعیین سقف در ردیف ها به دولت منتقل می شود که این امر با اصل ۵۵ سازگار نیست زیرا براساس قانون هزینه ها تحدیدی است.

محمدرضا باهنر که ریاست این جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این اخطار قانونی گفت: بودجه دو سقفی نداریم یک بودجه داریم و یک درآمد و یک هزینه؛ اما می توان در هزینه ها اولویت بندی داشت و براین اساس ۲۱۶ هزار میلیارد تومان مربوط به اولویت اول است.

نایب رئیس مجلس افزود: در مجلس تمام ردیف ها تصویب خواهد شد و همانطور که درآمدها در صحن علنی کم و زیاد شده، هزینه ها هم مورد بررسی قرار می گیرد و در جمع بندی نهایی بودجه که ماده واحده قرائت می‌شود، درآمدها و هزینه ها کاملا تراز می شود و یک ریال کم و زیاد نخواهد شد.

وی تصریح کرد: در هزینه ها اولویت بندی انجام شده که ۲۱۶ هزار میلیارد تومان در اولویت اول و ۲۰ هزار میلیارد تومان در اولویت دوم است.