ربوده شدن یک زن فرانسوی در صنعا

سیاسی

منابع عربی از ربوده شدن یک زن فرانسوی به همراه محافظ یمنی خود در پایتخت یمن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی با انتشار خبری فوری از ربوده شدن یک شهروند فرانسوی در صنعا، پایتخت یمن خبر دادند.

بر اساس این گزارش یک زن فرانسوی به همراه محافظ یمنی خود در صنعا توسط افراد ناشناس ربوده شد.