دستور لاریجانی برای پیگیری مطالبات صنعت فولاد

سیاسی

رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست تجمع کنندگان مقابل مجلس که از بازنشستگان فولاد بودند را پیگیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی طومار بازنشستگان فولاد که در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان مقابل مجلس تجمع کرده بودند را به معاون پارلمانی رئیس جمهور جهت بررسی و رفع مشکل ارائه داد.

براساس این گزارش دولت معتقد است واگذاری های فولاد حساب شده نبوده و شرکت ها باید تجمیع شوند تا مشکلاتشان حل شود. بازنشستگان فولاد چندین سال است که حقوقشان را به طور نامنظم دریافت می کنند و مطالبات بازنشستگی آنها نیز پرداخت نشده است.