تغییرات «عبدربه منصور هادی» در عدن

سیاسی

رئیس جمهوری مستعفی یمن عزل و نصبهایی را در زمینه گارد محافظتی ریاست جمهوری در عدن ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی، «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن که امروز استعفای خود را پس گرفته است نقل و انتقالاتی را در میان اعضای دستگاه امنیتی عدن ایجاد کرده است.

وی کادر امنیتی و اداری  ساختمان ریاست جمهوری در عدن را تغییر داد و همچنین بر اساس فرمانی که از سوی هادی صادر شده است استاندار عدن مدیر سازمان اطلاعات این استان برکنار و معاونش جایگزین وی شد.