با تصویب مجلس مقرر شد؛

۴۸ هزارمیلیاردتومان؛ درآمد دولت از هدفمندی یارانه ها درسال آینده

سیاسی

با تصویب بند الف تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال آینده درآمد دولت از هدفمندسازی یارانه ها تا ۴۸ هزار میلیارد تومان تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه سال آینده با تصویب بند الف تبصره ۲۱ لایحه بودجه مقرر کردند که درآمد حاصل از اجرای مواد یک و سه قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال ۱۳۹۴، تا مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان تعیین می شود.

نمایندگان همچنین با تصویب بند د تبصره ۲۱ مقرر کردند صددرصد منابع حاصل از افزایش قیمت آب و برق در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می شود.