فیلم/ آموزش کودکان توسط داعش برای انجام عملیات تروریستی

سیاسی

یک روزنامه انگلیسی تصویری ویدیوئی از تحرکات داعش در شهر موصل عراق را منتشر کرده که در این تصاویر کودکان کم سن و سال مسلحی که توسط داعش آموزش دیده اند مشاهده می شوند.

به نوشته ایندیپندنت، داعش با جذب کودکان کم سن و سال و آموزش آنها، نیروهایی فرمانبردار و با انگیزه تر تربیت می کند. بر اساس برخی گزارش ها اغلب این کودکان ربوده شده و با قیمتی بسیار ناچیز به داعش فروخته می شوند. 

فیلم/ آموزش کودکان توسط داعش برای انجام عملیات تروریستییک روزنامه انگلیسی تصویری ویدیوئی از تحرکات داعش در شهر موصل عراق را منتشر کرده که در این تصاویر کودکان کم سن و سال مسلحی که توسط داعش آموزش دیده اند مشاهده می شوند.