حسینی صدر در گفتگو با مهر مطرح کرد:

انتقاد از تغییرات گسترده مدیران تخصصی/راه حل اتخاد تصمیمات کلان

سیاسی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از تغییر گسترده مدیران تخصصی با تغییر دولت ها گفت: باید شورای سیاست گذاری در وزارتخانه ها عهده دار اتخاذ تصمیمات کلان بر وزارتخانه ها شود.

موید حسینی صدر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران در حال نهادینه شدن است و به عبارت دیگر آنچه که در عمل به وقوع می پیوندد در راستای رای مردم است. در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری این امر کاملا اثبات شد.

نماینده مردم خوی تصریح کرد: در اکثر انتخابات ها امکان اینکه جریان سیاسی حاکم در جامعه تغییر کند زیاد است. بنابراین دامنه این تغییرات جریانات سیاسی کشور به کابینه و وزارتخانه ها نیز کشیده شده است.

عضو فراکسیون رهروان با انتقاد از اینکه تغییر اشخاص با جریانات سیاسی در کشور به حوزه های تخصصی کشیده شده است گفت: در حوزه های تخصصی مثل نفت، کشاورزی، راه و اقتصاد نباید با تغییر کابینه سیاست گذاری های کلان هم تغییر کند حتی مدیران تخصصی و اقتصادی نیز نباید با تغییر دولت و مدیران سیاسی تغییر کند.

عضو فراکسیون صنایع اظهار داشت: متاسفانه در کشور ما مدیریت های تخصصی هم سیاسی شده و به جریانات و طیف های سیاسی وابسته شده اند و به تبع آن استراتژی ها و سیاست گذاری ها و راهبردها هم در حوزه های تخصصی تغییر می کند.

حسینی با بیان اینکه این اقدام موجب بی ثباتی در مدیریت فنی و تخصصی کشور می شود گفت: به عنوان مثال وزارتخانه در دوره ای استراتژی خاص داشته اما با تغییر مدیران آن استراتژی را کنار می گذارد که این امر موجب عقب ماندگی کشور می شود و بهره وری را در کشور کاهش می دهد.

وی درخصوص راهکار حل این مشکل گفت: باید در وزارتخانه های فنی و تخصصی شورای سیاست گذاری تشکیل شود که اعضای آن شامل وزرای دولت های قبل، نمایندگان مجلس در حوزه های تخصصی، نماینده بخش خصوصی و پیشکسوتان حوزه های مربوطه باشند.

وی ادامه داد: مسئولیت اصلی شورای سیاست گذاری اتخاد تصمیمات کلان است که شامل پیشنهاد گزینه های مختلف به رئیس جمهور جهت پست وزارت، سیاست گذاری صادرات و واردات، نرخ بهره بانکی و ... می باشد.

عضو کمیسیون صنایع اظهار داشت: در این صورت وزیر به عنوان مدیرعامل و شورای سیاست گذاری به عنوان هیات مدیره در وزارتخانه ها عمل می کند و تصمیمات مدیریتی خارج از حاشیه سازی های سیاسی اتخاذ می شود.

وی تصریح کرد: نباید با تغییر دولت کل بدنه تخصصی وزارتخانه تغییر کند.