• ۷بازدید

فیلم/ جنگ در خیابان های ریودوژانیرو

اعتراضات مردم برزیل در ریودوژانیرو با مداخله پلیس به خشونت کشیده شد بطوریکه نیروهای امنیتی دست به اسلحه بردند و به سوی معترضین آتش گشودند.

فیلم/ جنگ در خیابان های ریودوژانیرواعتراضات مردم برزیل در ریودوژانیرو با مداخله پلیس به خشونت کشیده شد بطوریکه نیروهای امنیتی دست به اسلحه بردند و به سوی معترضین آتش گشودند.

کد N742752

وبگردی