الجزیره گزارش داد:

«عبدربه منصورهادی» استعفای خود را پس گرفت

سیاسی

شبکه الجزیره اعلام کرد که رئیس جمهوری مستعفی یمن استعفای خود را پس گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر شبکه الجزیره با انتشار خبری اعلام کرد که «عبدربه منصورهادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن با ارسال نامه ای به پارلمان این کشور استعفای خود را پس گرفته است.

این در حالی است که این روزها هادی در عدن ساعات پر کاری را پشت سر می گذار و پیوسته با مقامات محلی و نمایندگان برخی گروههای سیاسی دیدار می کند.

 برخی نیز اعلام کرده بودند که وی قصد دارد دولت کوچکی را در عدن تشکیل دهد.

برخی منابع یمنی نیز اعلام کردند که قرار است طبق درخواست هادی مذاکرات میان گروههای یمنی به خارج از صنعا منتقل شود.