سخنگوی وزارت کشور در گفت‌و‌گو با ایلنا:

ایلنا اخلاق حرفه‌ای را همواره رعایت كرده است

دولت

خبرگزاری ایلنا در جهت مطالبات کارگران توانسته تا حدودی در بخش‌هایی که سندیکاهای کارگری وجود ندارد، این خلاء را پر کند.

سخنگوی وزارت کشور تاكید كرد: خبرگزاری ایلنا، اخلاق حرفه‌ای را رعایت کرده و اخبار را به آن شکل که بوده، منعکس کرده است.

حسینعلی امیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، ضمن تبریك دوازدهمین سالگرد تاسیس خبرگزاری كار ایران (ایلنا)، درباره عملکرد ایلنا گفت: خوشبختانه این خبرگزاری در صحنه اطلاع‌رسانی کشور خوب فعالیت کرده و در حوزه خبر طی سال‌هایی که من در مراکز و سازمان‌های مختلف کار رسانه‌ای می‌کردم، احساسم بر این است که همواره در مسیر پیشرفت حرکت کرده است.

وی با تاكید بر اینكه یکی از مهم‌ترین عوامل در حوزه خبر داشتن اخلاق حرفه‌ای است و در این مدت که من خبرگزاری ایلنا را می‌شناسم، دیده‌ام که اخلاق حرفه‌ای را رعایت کرده و اخبار را به آن شکل که بوده، منعکس کرده است، اظهار داشت: میزان طرح اخبار در این خبرگزاری نیز متناسب با اهمیت اخبار در کشور است که نشان می‌دهد؛ این مجموعه به وظایفش واقف است.

قائم مقام وزیر كشور همچنین درباره فعالیت ایلنا در حوزه کارگری گفت: در حوزه کارگری شرایط کشور ما با دیگر کشور‌ها کمی متفاوت است، در جاهای دیگر سندیکاهای کارگری وجود دارد که حقوق کارگران را پیگیری می‌کنند. امروز موضوع کار و کارگر به شکل یک نرم حقوق بشری در دنیا ظهور پیدا کرده و دارای اهمیت شده است.

امیری با اشاره به اینکه تشکیل سازمان جهانی کار نیز حکایت از بین‌المللی‌بودن حقوق کارگران دارد، افزود: به همین دلیل فکر می‌کنم که خبرگزاری ایلنا در جهت مطالبات کارگران توانسته تا حدودی در بخش‌هایی که سندیکاهای کارگری وجود ندارد، این خلاء را پر کند.

کد N742437