صبح امروز در مقابل ساختمان مجلس:

تجمع بازنشستگان فولاد در اعتراض به ۳ ماه مستمری معوقه

مجلس

بازنشستگان صنعت فولاد کشور صبح امروز همزمان با آغاز صحن علنی مجلس در اعتراض به تعویق دریافت مستمری‌شان مقابل مجلس تجمع کردند.

بازنشستگان صنعت فولاد کشور صبح امروز همزمان با آغاز صحن علنی مجلس در اعتراض به تعویق دریافت مستمری‌شان مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، بازنشستگان فولاد در پی تعویق ۳ ماه مستمری خود مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

تجمع کنندگان پرداخت به موقع مستمری خود را در گروی استقراض صندوق بازنشستگی فولاد از خزانه کل کشور می‌دانند.

گفتنی است، تا لحظه انتشار این خبر تعدادی از نمایندگان از جمله علی ایرانپور، عباس مقتدایی خوراسگانی و مجید منصوری بیدکانی در جمع تجمع کنندگان حاضر شدند.

 

 

کد N742189