مذاکرات بعدی با ۱+۵ دوشنبه در ژنو/ ایران و آمریکا آغازگر مذاکرات

سیاسی

دور آتی مذاکرات بین ایران و کشورهای ۱+۵ از روز دوشنبه با گفتگوهای دوجانبه ایران و آمریکا در ژنو آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر دور آتی مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵  هفته آینده روز دوشنبه در ژنو خواهد بود.

بر اساس این گزارش این مذاکرات با مذاکرات دوجانبه ایران و آمریکا از روز دوشنبه آغاز می شود و به صورت جمعی و دوجانبه با سایر اعضای ۱+۵ ادامه پیدا خواهد کرد.