فیلم/روایت اقدامات شنیع داعش از زبان زن ایزدی

سیاسی

خبرگزاری مهر-بین الملل: یکی از زنان ایزدی نجات یافته از دست تکفیری ها روایت تلخی از دوران اسارت خود بیان می کند.

یکی از زنان ایزدی که در دهه بیست زندگی خود به سر می برد از اقدامات شنیع داعش سخن می گوید: در روز 15 آگوست ما در مدرسه روستا جمع کردند و مردان را از زنان جدا کردند و 1700 مرد روستای کوجو را کشتند.

وی که موفق به فرار از دست داعش شده است به فروش و کنیزی گرفتن زنان و دختران ایزدی و برخورد وحشیانه با آنها اشاره می کند و می گوید: در شهر الرقه ما در سالنی بازداشت کردند و از ساعت 9 صبح تا یک بامداد تروریستها برای انتخاب دختران و خرید آنها مراجعه می کردند.

 این زن نجات یافته ایزدی از بی توجهی جامعه بین المللی شکایت کرد.

فیلم/روایت اقدامات شنیع داعش از زبان زن ایزدیخبرگزاری مهر-بین الملل: یکی از زنان ایزدی نجات یافته از دست تکفیری ها روایت تلخی از دوران اسارت خود بیان می کند.