در احکامی جداگانه از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی؛

علی‌عسگری مشاور رئیس قوه قضاییه و حسینی‌پویا دادستان عمومی و انقلاب اهواز شدند

سیاست داخلی

رئیس قوه قضاییه در احکامی جداگانه عبدالعلی علی عسگری را به سمت مشاور رئیس قوه قضاییه و عباس حسینی پویا معاون قضایی رئیس كل دادگستری استان خوزستان را به سمت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز منصوب كرد.

رئیس قوه قضاییه در احکامی جداگانه عبدالعلی علی عسگری را به سمت مشاور رئیس قوه قضاییه و عباس حسینی پویا معاون قضایی رئیس كل دادگستری استان خوزستان را به سمت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز منصوب كرد.

به گزارش ایلنا، متن كامل حكم عبدالعلی علی عسگری را به سمت مشاور رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:

جناب آقای عبدالعلی علی عسگری
نظر به سوابق و تجربیات ارزشمند جناب عالی، به موجب این ابلاغ به سمت مشاور رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شوید.
توفیقات روزافزون شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی از خداوند متعال مسئلت دارم.

صادق آملی لاریجانی
رئیس قوه قضاییه

همچنین متن حکم كامل حكم عباس حسینی پویا به سمت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز به شرح زیر است:

جناب آقای عباس حسینی پویا
معاون قضایی رئیس كل دادگستری‌ استان خوزستان
بموجب این حكم به سمت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز منصوب می‌شوید.
امید است با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسئولیتهای سنگین ناشی از آن اجرای عدالت اسلامی و رسیدگی به محرومین و ستمدیدگان و حمایت از حقوق مشروع مردم را سرلوحه خود قرار داده و در انجام وظایف الهی با رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی و همراه با سرعت لازم موفق و مؤید باشید.

صادق آملی لاریجانی
رئیس قوه قضاییه

 

کد N741514