برگزاری کنفرانس فرهنگ اسلامی در بیروت

سیاسی

موسسه دینی و فلسفی معارف الحکمیه کنفرانسی را درباره فرهنگ اسلامی در بیروت برگزار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه مطالعات دینی و فلسفی معارف الحکمیه بیروت طی بیانیه ای اعلام کرد که قصد دارد یک کنفرانس بین المللی برای آشنایی با راهبردهای فرهنگی اسلامی در جهان امروز برگزار کند.

در این کنفرانس که اندیشمندان برجسته جهان اسلام مشارکت خواهند داشت رابطه فرهنگ با دین، جامعه، الگوی زندگی و ارتباط آن با انقلاب و حکومت و ارتباط میان راهبردهای فرهنگی و پایه ریزی تمدن و علم و ارتباط فرهنگ اسلامی با هنر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

این کنفرانس در تاریخ 10/6/2015 در بیروت برگزار خواهد شد و کسانی که مایل به مشارکت هستند می توانند مقالات خود را برای ارائه در این کنفرانس به آدرس almaaref@shurouk.org ارسال کنند.