محاکمه فعالان مصری به اتهام برگزاری تظاهرات بدون مجوز

سیاسی

دادگاه جنایی قاهره شماری از فعالان مصری را به اتهام برگزاری تظاهرات بدون مجوز به زندان محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، دادگاه جنایی قاهره امروز در جلسه ای شماری از فعالان مصری را به اتهام برگزاری تظاهرات بدون مجوز به زندان محکوم کرد.

«علاء عبدالفتاح» یکی از فعالان مصری به 5 سال زندان و «احمد عبدالرحمان» دیگر فعال مصری به 3 سال زندان محکوم شد.

علی عبدالفتاح در اکتبر 2014 طی حکمی غیابی به 15 سال زندان محکوم شده بود. دادگاه استیناف قاهره همچنین حکم 3 سال زندان 16 نفر از اعضای اخوان المسلمین مصر را تایید کرد.

دادگاه جنایی قاهره همچنین محاکمه «محمد فهمی» و «باهر محمد» خبرنگاران الجزیره را به 8 مارس موکول کرد.