باهنر در همایش روز ملی مهندسی:

هر روز به باور این جمله می‌رسیم که ما می‌توانیم

سیاست داخلی

مهندسان کشور حضور تعیین کننده‌ای در حرکت‌های انقلابی علیه رژیم ستمشاهی داشتند. مضاف بر اینکه در جریان دفاع مقدس نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین گفت: جامعه مهندسین کشور با توان فنی که دارند٬ می‌توانند زبان گویای دفاع از حقوق بخش خصوصی باشند و با اجرای قانون٬ به بهبود فضای کسب و مبارزه با بروکراسی فلج‌کننده اداری کمک کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا باهنر در همایش روز ملی مهندسی٬ ضمن تشکر از مقام معظم رهبری تصریح کرد: انگیزه مهندسین عنصری است که می‌تواند در خودباوری نسل جوان تاثیر بگذارد و به کاهش نرخ بیکاری و کارآفرینی بیانجامد.

نائب رییس مجلس با بیان اینکه خانواده مهندسی کشور این مسئولیت را حس می‌کند که در راستای سیاست‌های دولت، مجلس و حاکمیت گام بردارد٬ افزود: مهندسان کشور حضور تعیین کننده‌ای در حرکت‌های انقلابی علیه رژیم ستمشاهی داشتند. مضاف بر اینکه در جریان دفاع مقدس نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند.

وی تصریح کرد: بسیاری از پیشرفت‌های کشور و عمران و آبادی و فناوری‌های نو٬ محصول عملکرد و اقدامات مهندسان کشور است.

باهنر تاکید کرد: هر روز به باور این جمله می‌رسیم که ما می‌توانیم.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین گفت: جامعه مهندسین کشور با توان فنی که دارند٬ می‌توانند زبان گویای دفاع از حقوق بخش خصوصی باشند و با اجرای قانون٬ به بهبود فضای کسب و مبارزه با بروکراسی فلج‌کننده اداری کمک کنند.

 

 

کد N740761