سردار صفوی: تمرکز زدایی از پایتخت مهمترین دغدغه سیاستمداران و مسئولان باشد

انتقال کارمندان از تهران

ایسنا نوشت:

سردار سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی با اشاره به اهمیت تمرکززدایی پایتخت، گفت: باید مهم‌ترین دغدغه سیاستمداران، ‌مسئولین و شهروندان تمرکززدایی پایتخت باشد.

سیدیحیی صفوی که به عنوان دبیر همایش تمرکززدایی و ساماندهی پایتخت در این همایش سخن می‌گفت، با تاکید بر اینکه ساماندهی پایتخت و معضلات آن از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است، گفت: به اعتقاد من دانشگاه‌های کشور علاوه بر تربیت مدیران برای کشور باید مشکلات کشور و ملت را رصد کنند و برای حل آنها ضمن ارائه پیشنهادات مناسب پیش قدم شوند.

دبیر همایش تمرکززدایی و ساماندهی پایتخت گفت: دانشگاه‌های ما در حال حاضر در مسائل پژوهشی و علمی رتبه بالایی دارند اما باید مشکلات کشور و ملت را شناسنایی کنند و پیشنهادات کارشناسی و علمی مناسب را ارائه بدهند.

او گفت: البته عمل به این پیشنهادات توسط دولت بحث دیگری است و دولت می‌تواند مطابق نظرات دیگری عمل کند اما رسالت دانشگاه‌های کشور، رصد این مشکلات و ارائه پیشنهادات است. امیدواریم خروجی این همایش با وجود اساتید داخلی و خارجی و دانشجویان در دانشگاه تربیت مدرس به عنوان قطب علمی جغرافیای سیاسی، پیشنهاداتی برای حل بخشی از معضلات پایتخت باشد.

 


23231

 

کد N740735