با موافقت نمایندگان تصویب شد؛

آب و برق رایگان حوزه‌های علمیه و خانه‌های عالم روستاها

مجلس

نمایندگان موافقت کردند مساجد، حسینیه‌ها و موسسات قرآنی از پرداخت هزینه مصارف ماهانه آب، برق‌ و گاز معاف شوند.

با تصویب نمایندگان مجلس مساجد، حسینیه‌ها و موسسات قرآنی از پرداخت هزینه مصارف ماهانه آب، برق‌ و گاز معاف شوند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا٬ امروز در صحن علنی مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان برخی مواد الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در فراز اول ماده 21 الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را اصلاح کردند که بر اساس آن فضاهای اصلی مساجد، حسینیه‌ها، موسسات قرآنی،‌ دارالقرآن‌ها،‌ حوزه‌های علمیه، گلزارهای شهدا، امامزاده‌ها، خانه‌های عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از پرداخت هزینه مصارف ماهانه آب، برق و گاز معاف شدند.

این حکم شامل اماکن تجاری وابسته به آنها نیست.

کد N740558