دادگاه عالی آمریکا در مورد وضعیت حجاب زنان شاغل تصمیم می گیرد

سیاسی

دادگاه عالی آمریکا روز چهارشنبه هفته جاری به شکایت یک زن مسلمان که به دلیل داشتن حجاب اسلامی از کار کردن در یک فروشگاه منع شده رسیدگی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، فروشگاه پوشاک «ابرکربی و فیتچ» متهم است که مانع فعالیت «سامانتا اعلاوف»، به دلیل حجاب شده است. 

در همین رابطه شکایتی از سوی کمیسیون فرصت های شغلی برابر ، علیه این فروشگاه انجام شده و قرار است دادگاه عالی آمریکا به آن رسیدگی کند. 

این فروشگاه لباس، در واکنش به این شکایت اعلام کرده که قوانین آن می گوید که زنان فروشنده از داشتن هر نوع پوششی بر روی سر خود در ساعات کار منع هستند.