امروز در صحن علنی گرفت؛

بررسی مجلس از سومین ایرادات شورای نگهبان

مجلس

قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص ایرادات شورای نگهبان به طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: شورای نگهبان برای سومین بار است که نسبت به لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ایراداتی را وارد می‌کند که در آخرین مرحله به ۳ مورد رسید که ۲ مورد آن ایراد اصول ۷۵، ‌۵۲ و ۵۳ قانون اساسی را شامل می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا٬ امروز در صحن علنی مجلس غلامرضا کاتب در نشست در اجرای ماده ۲۰۱ آیین‌نامه داخلی، گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درخصوص بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را قرائت کرد و توضیح داد که اصلاحات مذکور در آخرین نشست کمیسیون بررسی و به تصویب اعضا رسیده است.

نماینده مردم گرمسار افزود: شورای نگهبان برای سومین بار است که نسبت به این لایحه ایراداتی را وارد می‌کند که در آخرین مرحله به ۳ مورد رسید که ۲ مورد آن ایراد اصول ۷۵، ‌۵۲ و ۵۳ قانون اساسی را شامل می‌شود.

وی بیان کرد: شورای نگهبان پذیرفت فضاهای اصلی مساجد، حسینیه‌ها و موسسات قرآنی از پرداخت هزینه ماهانه مصارف آب و برق و گاز معاف باشند.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه یکی از ایرادات شورای نگهبان این بود که مجلس نمی‌تواند در بودجه‌های دائمی، ارقام دقیق و مشخصی را درنظر بگیرد، توضیح داد: در این لایحه مقرر شده بود که ۲ درصد درآمدهای عمومی در ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی در لوایح بودجه سنواتی منظور شود، اما ایراد شورای نگهبان ناظر به اصل ۷۵ تصریح داشت که مجلس نمی‌تواند تکلیف‌های مالی برای دولت ایجاد کند، ضمن آنکه در مخالفت این بند قانونی با اصل ۵۲ توضیح دادند که بودجه سالانه است.

کاتب گفت: براساس ایراد شورای نگهبان مجلس می‌تواند در بودجه‌های سالانه درصد و رقمی مشخص کند ولی در بودجه‌های دائمی چنین کاری قابل انجام نیست.

کد N740395