السفیر پیش‌بینی کرد: احتمال انجام ترورهایی در لبنان

ایرنا نوشت:

روزنامه لبنانی السفیر به نقل از گزارش های امنیتی نوشت که احتمال شروع ترورها در لبنان برای ایجاد فتنه مذهبی و طایفه ای و متوقف کردن گفت وگوهای بین حزب الله و حزب جریان المستقبل افزایش یافته است.

به گزارش ایرنا، السفیر در شماره روز دوشنبه خود افزود: نمایندگانی از فراکسیون المستقبل در مجلس لبنان در معرض خطر ترور قرار دارند.

این روزنامه لبنانی به نقل از منابع بسیار آگاه نیز نوشت که یک باند چهار و یا پنج نفری وابسته به گروه تروریستی تکفیری موسوم به خوراسان برای ترور نبیه بری رییس مجلس لبنان برنامه ریزی کرده اند.

السفیر تاکید کرد: با وجود این تهدیدها و چالش ها، دورهفتم گفت وگوی بین حزب الله و حزب جریان المستقبل دوم ماه مارس درعین التینه مقر ریاست مجلس لبنان برگزار و بررسی پرونده انتخاب رییس جمهوری شروع می شود.

این روزنامه تصریح کرد: لبنان حدود ده ماه است رییس جمهوری ندارد و روز به روز این وضعیت مشکلات بیشتری را بر این کشور تحمیل می کند.

در همین حال نبیه بری دیدار اخیرش با سعدالحریری رییس حزب جریان المستقبل را مثبت ارزیابی و تاکید کرد که دو طرف به توافقی کامل رسیدند که خلاء ریاست جمهوری پیامدهای زیادی بر اوضاع عمومی لبنان داشته است و باید این روند متوقف شود.

وی گفت که حل پرونده ریاست جمهوری به تفاهم مسیحی - مسیحی درباره نامزد مورد پذیرش همه گروه های سیاسی لبنان بستگی دارد.

السفیر همچنین به نقل از « تمام سلام» نخست وزیر لبنان نوشت که بزودی تماس ها و مشورت هایش با گروه های سیاسی را به منظور تعدیل سازوکار روش کار دولت لبنان در دوره خلاء ریاست جمهوری شروع می کند.

با اختلافات میان وزیران لبنان، نشست هفته گذشته دولت این کشور برگزار نشد و همچنان این اختلافات که ممکن است به تعطیلی کامل دولت منجرشود، ادامه دارد.

4949

کد N740381