ایلنا بررسی می‌كند؛

هدف تركیه از تجاوز نظامی به خاك سوریه

کد N740222