فیلم/ تردد تانک ها و خودروهای زرهی ارتش ترکیه در مرز سوریه

سیاسی

ارتش ترکیه به بهانه حفاظت از مقبره شاه سلیمان شب گذشته عملیاتی نظامی را در خاک سوریه انجام داد.

فیلم/ تردد تانک ها و خودروهای زرهی ارتش ترکیه در مرز سوریهارتش ترکیه به بهانه حفاظت از مقبره شاه سلیمان شب گذشته عملیاتی نظامی را در خاک سوریه انجام داد.