درخواست جمعیت الوفاق بحرین از جامعه بین المللی

سیاسی

جمعیت الوفاق بحرین با صدور بیانیه ای خواستار تحرک جامعه بین المللی برای آزادی شیخ علی سلمان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، جمعیت الوفاق بحرین با صدور بیانیه ای از جامعه بین المللی خواست که تحرک جدی برای آزادی شیخ علی سلمان انجام دهد.

الوفاق بیان کرد: تعلل و اهمال در آزادی شیخ علی سلمان، بحرین را وارد تونل تاریکی می کند زیرا وی کلید راهکار سیاسی بحرین با رژیم است و با نبودن وی راه حل سیاسی دشوار است.

در این بیانیه آمده است: راهکار سیاسی در مرحله حساسی قرار گرفته است و نیاز به نجات واقعی دارد و باید طرح جدیدی که امور را به سوی راهکار سیاسی به جای راهکار امنیتی و استفاده از زور، سوق دهد، جستجو شود.

الوفاق به بیانیه های نهادها و سازمانهای حقوق بشری که در راس آنها کمیساریای حقوق بشر، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر قرار دارند و خواستار آزادی فوری شیخ علی سلمان هستند اشاره کرد.