ساعت ۲۲:۳۰ در ژنو صورت می گیرد:

برگزاری نشست ایران و کشورهای ۱+۵ در سطح معاونان

سیاسی

مذاکرات رسمی ایران و کشورهای ۱+۵ در سطح معاونان ساعت ۲۰ به وقت ژنو و ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ در سطح معاونان و با حضور همه اعضای ۱+۵ ساعت ۲۰ به وقت ژنو و ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران برگزار می شود.

سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیرامورخارجه کشورمان در این نشست با همتایان خود از روسیه، چین، آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان  مذاکره می کنند.

معاونان وزیرامورخارجه از روز جمعه نیز با همتایان آمریکایی خود مذاکرات دوجانبه ای داشته اند و امروز نیز نشست چهارجانبه با همتایان از سه کشور اروپایی برگزار کردند.

بر اساس اعلام قبلی و با حضور جان کری در ژنو، مذاکرات دوجانبه ایران و آمریکا در سطح وزرا نیز امشب برگزار خواهد شد.