فیصل المقداد:

پاسخ عربده کشی ترکیه را در زمان مناسب می دهیم

سیاسی

معاون وزیر خارجه سوریه با اشاره به حمله ارتش ترکیه به سوریه و انتقال مقبره سلیمان شاه آن را عربده کشی دانست و از واکنش مناسب به این تجاوز سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، فیصل المقداد معاون وزیر خارجه سوریه گفت: تجاوز ترکیه جدید نشان عربده کشی ضد اراضی سوریه و روابط میان دو کشور است.

وی افزود: روابط دوستانه میان دولت ترکیه و داعش مشوق طرف ترکیه ای برای این تجاوز بود.

المقداد تاکید کرد: این حق ماست که از اراضی خود دفاع کنیم این تجاوز به شکل مطلوب و در زمان مناسب برخورد خواهد شد.

معاون وزیر خارجه سوریه افزود: ترکیه تاریخ را تحریف و حقایق را وارونه جلوه می دهد.احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه دستش به خون سوری ها آغشته است.