متن ضمیمه گزارش آژانس درباره مواد و تاسیسات هسته‌ای ایران

سیاسی

اولین گزارش فصلی آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران در سال 2015 نشان داد که ایران تعهداتش در چارچوب برنامه اقدام مشترک مورد توافق ایران و 1+5 را به‌طور کامل انجام داده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گزارش فصلی یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌ها و تاسیسات هسته‌ای ایران 30 بهمن‌ در 76 پاراگراف به علاوه 4 ضمیمه پیوست در اختیار اعضای شورای حکام قرار گرفت.

در متن گزارش فصلی آمانو، آژانس به بررسی مواد، تاسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای ایران پرداخت.

ضمیمه این گزارش آژانس به شرح زیر است:

ضمیمه اول

اقدامات عملی مورد توافق میان ایران و آژانس که قرار است ایران در چارچوب همکاری‌ها آن را اجرا کند.

گام اول: شش اقدام عملی مورد توافق در یازده نوامبر 2013

1 - ارائه اطلاعات مربوطه و فراهم کردن دسترسی به معدن گچین در بندرعباس.

2 - ارائه اطلاعات مربوطه و فراهم کردن دسترسی به تاسیسات تولید آب سنگین.

3 - ارائه اطلاعات راکتورهای تحقیقاتی جدید.

4 - ارائه اطلاعات مربوط به مشخصات ساخت شانزده سایت نیروگاه‌های برق هسته‌ای.

5 - شفاف‌سازی درباره تاسیسات غنی‌سازی مضاعف که از سوی ایران اعلام شده است.

6 - شفاف‌سازی بیش‌تر درباره تکنولوژی غنی‌سازی لیزر که از سوی ایران اعلام شده است.

گام دوم: هفت اقدام عملی مورد توافق در 9 فوریه 2014

1 - ارائه اطلاعات مربوطه و فراهم کردن دسترسی به معدن ساغند در یزد.

2 - ارائه اطلاعات مربوطه و فراهم کردن دسترسی به نیروگاه تغلیظ اردکان.

3 - تسلیم پرسشنامه اطلاعات طراحی به‌روز شده راکتور IR-40.

4 - برداشتن گام‌های لازم برای توافق با آژانس به منظور اجرای رویکرد پادمان‌ها برای راکتور IR-40.

5 - ارائه اطلاعات مربوطه و برنامه‌ریزی برای بازدید فنی از مرکز لیزر لشکرآباد.

6 - ارائه اطلاعات مواد منبع که تاکنون به ترکیب و خلوص مناسب برای تولید سوخت یا غنی‌سازی ایزوتوپی نرسیده‌اند شامل واردات این مواد و استخراج اورانیوم از فسفات‌ها در ایران.

7 ارائه اطلاعات و توضیحات به آژانس برای این که بتواند نیاز ایران یا درخواست این کشور برای گسترش چاشنی‌های انفجاری EBW را ارزیابی کند.

گام سوم: پنج اقدام عملی مورد توافق در 20 مه 2014

1 - تبادل اطلاعات با آژانس برای رفع اتهامات مربوط به استفاده از انفجارهای با قدرت بالا شامل اجرای آزمایشات انفجاری با قدرت بالا در مقیاس گسترده در ایران.

2 - ارائه اطلاعات و توضیحات مربوط به مطالعات انجام شده و یا مقالاتی که در ارتباط با حمل و نقل نوترون و قالب مناسب و محاسبات آن در ایران و اتهام استفاده از آن‌ها در مواد فشرده.

3 - ارائه اطلاعات و برنامه‌ریزی برای بازدید فنی از یک مرکز تحقیق و توسعه سانتریفیوژ.

4 - ارائه اطلاعات و فراهم کردن دسترسی منظم به کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ، کارگاه‌های تولید روتور سانتریفیوژ و تاسیسات ذخیره‌سازی.

5 - اجرای رویکرد پادمان‌ها برای راکتور IR-40.

ضمیمه دوم

فهرست تاسیسات هسته‌ای مستقر در بیمارستان‌ها (LOFs) در ایران

تهران:

1 - راکتور تحقیقاتی تهران (TIR)

2 - تاسیسات تولید رادیوایزوتوپ‌های زنون، یودین و مولیبدن

3 - آزمایشگاه‌های چندمنظوره جابربن حیان (JHL)

اصفهان:

4 - راکتور منبع نوترون مینیاتور (MNSR)

5 - راکتور زیربحرانی آب سبک (LWSCR)

6 - راکتور انرژی صفر آب سنگین (HWZPR)

7 - تاسیسات تبدیل اورانیوم (UCF)

8 - نیروگاه تولید سوخت (FMP)

9 - نیروگاه ساخت صفحه‌های سوخت (FPFP)

10 - نیروگاه پودر اکسید غنی شده (EUPP)

نطنز:

11 - نیروگاه غنی‌سازی سوخت (FEP)

12 - نیروگاه اصلی غنی‌سازی (PFEP)

فردو:

13 نیروگاه غنی‌سازی سوخت فردو (FFEP)

اراک:

14 - راکتور تحقیقاتی هسته‌ای ایران (راکتور IR-40)

کرج:

15 - مرکز ذخیره پسماند کرج

بوشهر:

16 - نیروگاه برق هسته‌ای بوشهر (BNPP)

دارخوین:

17 - نیروگاه برق هسته‌ای 360 مگاواتی

شیراز:

18 - راکتور تحقیقاتی 10 مگاواتی فارس (FRR)

LOFs (مکان‌هایی هسته‌ای که خارج از تاسیسات هسته‌ای قرار دارند)

9 مکان (که همگی در بیمارستان‌ها قرار دارند).

ضمیمه سوم:

جدول 1: خلاصه تولید و جریان‌های UF6

[td]تاریخ حجم (کیلوگرم) غنی‌سازی
تولید در UCF 16 فوریه 2015 550 هزار طبیعی
تولید تولید از طریق پایین آوردن UF6 غنی‌شده تا سطح 2 درصد 24 نوامبر 2014 7730 طبیعی
تزریق به FEP, PFEP وFFEP فوریه 2015 160 هزار و 168 طبیعی
تولید در FEP, PFEP وFFEP فوریه 2015 14هزار و 59.3 تا پنج درصد
تولید تولید از طریق پایین آوردن UF6 غنی‌شده تا سطح 20 درصد 20 ژوییه 2014 115.6 تا پنج درصد
تزریق به PFEP 20 ژانویه 2014 1 هزار و 630.8 تا پنج درصد
تولید در PFEP 20 ژانویه 2014 201.9 تا 20 درصد
تزریق به FFEP 20 ژانویه 2014 1هزار و 806 تا پنج درصد
تولید در FFEP 20 ژانویه 2014 245.9 تا 20 درصد

جدول 2: فهرست UF6 غنی‌شده تا سطح 20 درصد اورانیوم U-235

تولید در FFEP و PFEP 447.8 کیلوگرم
تزریق به پروسه تبدیل 337.2 کیلوگرم
پایین آوردن غنای اورانیوم 110.0کیلوگرم
ذخیره به صورت UF6 0.6 کیلوگرم

جدول 3: تبدیل در UF6

پروسه تبدیل حجم تولیدی انتقال به FMP
UF6 به UO2 24 کیلوگرم اورانیوم 24 کیلوگرم اورانیوم
UOC طبیعی به UO2 13هزار و 792 کیلوگرم اورانیوم 13 هزار و 229 کیلوگرم اورانیوم

جدول 4: تبدیل UF6 غنی‌شده تا سطح 20 درصد به U3O8 در FPFP

حجم تزریق حجم تولیدی
337 کیلوگرم از UF6 162.8 کیلوگرم اورانیوم

جدول 5: تبدیل UF6 به UO2 در EUPP

حجم تزریق حجم تولیدی
5506 کیلوگرم UF6 طبیعی 1375.5 کیلوگرم اورانیوم
2720 کیلوگرم UF6 اورانیوم غنی‌شده تا 5 درصد -

جدول 6: تولید سوخت در FMP

موارد تعداد تولید شده غنی‌سازی حجم موارد (گرم اورانیوم) تعداد منت
آزمایش میله‌های سوخت برای راکتور IR-40 3 اورانیوم طبیعی 500 1
تست میله‌های سوخت 2 3.4 درصد 500 -
مونتاژ میله‌های سوخت 2 3.4 درصد 6000 1
مونتاژ سوخت اولیه IR-40 کوچک 1 اورانیوم طبیعی 10000 1
مونتاژ سوخت اولیه IR-40 36 اورانیوم طبیعی 35500 غیر قابل کاربرد
مونتاژ سوخت IR-40 11 اورانیوم طبیعی 56500 -

جدول 7: تولید سوخت برای TRR در FPFP

موارد تعداد تولید شده غنی‌سازی حجم موارد (گرم اورانیوم) موجود در TRR تعداد تابش دیده
صفحه‌های آزمایش TRR (اورانیوم طبیعی) 4 اورانیوم طبیعی 5 2 1
صفحه‌های آزمایش TRR 5 19درصد 75 5 2
مونتاژ سوخت کنترل TRR 9 19درصد 1000 8 6
مونتاژ سوخت استاندارد TRR 23 19درصد 1400 21 11
مونتاژ آزمایشی (با 8 صفحه) 1 19درصد 550 1 -

ضمیمه چهارم: به‌روزرسانی اجرای اقدامات داوطلبانه از سوی ایران مرتبط با برنامه اقدام مشترک که ایران و گروه 3+3 در 24 نوامبر 2013 بر آن به توافق رسیدند.

آژانس تاکید می‌کند ایران از 20 ژانویه 2014 این اقدامات را انجام داده است:

1 - در هیچ یک از تاسیسات اعلام شده خود اورانیوم بالای پنج درصد غنی‌سازی نکرده است.

2 - از آبشارها به صورت به‌هم پیوسته در هیچ یک از تاسیسات اعلام شده‌اش استفاده نکرده است.

3 - 108.4 کیلوگرم از UF6 غنی شده در سطح 20 درصد U-235 را تا سطح زیر پنج درصد U-235 رقیق کرده است.

4 - 100 کیلوگرم از UF6 غنی شده تا سطح 20 درصد U-235 را به پروسه تبدیل در نیروگاه ساخت صفحه‌های سوختی به منظور تبدیل به اکسید اورانیوم تزریق کرده است.

5 - هیچ خط تولیدی برای بازفرآوری اکسید اورانیوم به UF6 در نیروگاه ساخت صفحه‌های سوختی ندارد.

6 - پیشرفت بیش‌تری در فعالیت‌هایش در نیروگاه غنی‌سازی سوخت فردو نیروگاه غنی‌سازی سوخت یا راکتور اراک (راکتور IR-40) شامل تولید و آزمایش راکتور IR-40 حاصل نشده است.

7 - پرسش‌نامه اطلاعات طراحی (DIQ) به روز شده برای راکتور IR-40 را ارائه داده و رویکرد پادمان‌ها برای این راکتور را (بر اساس اقدامات پادمانی مورد توافق در 5 مه 2014) اجرا کرده است.

8 - دو هزار و 720 کیلوگرم از UF6 غنی شده تا پنج درصد U-235 را به پروسه تبدیل در نیروگاه پودر دی اکسید غنی شده برای تبدیل به اکسید اورانیوم تزریق کرده است.

9 - به فعالیت‌های تحقیق و توسعه غنی‌سازی ایمن خود در نیروگاه غنی‌سازی اصلی بدون انباشت اورانیوم غنی شده ادامه داده است.

10 - در راکتور تحقیقاتی تهران و تاسیسات تولید رادیوایزوتوپ‌های زنون، یودین و مولیبدن و دیگر تاسیساتی که آژانس به آن‌ها دسترسی دارد، فعالیت‌های بازفرآوری نداشته است.

11 - اطلاعات مربوطه و امکان دسترسی منظم به معدن چگین، معدن اورانیوم ساغند و نیروگاه تولید اورانیوم اردکان را فراهم کرده است.

12 - به امکان دسترسی روزانه به تاسیسات غنی سازی فردو و نطنز ادامه داده است.

13 - امکان دسترسی منظم و برنامه‌ریزی شده به کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ کارگاه‌های تولید روتور سانتریفیوژ و تاسیسات ذخیره‌سازی را فراهم کرده است.

14 - در ارتباط با نظارت پیشرفته (ایران) موارد زیر را ارائه کرده است:

- نقشه‌های تاسیسات هسته‌ای و تشریح هر یک از ساختمان‌ها در سایت‌های هسته‌ای

- تشریح حجم عملیاتی که برای مکان‌هایی که در فعالیت‌های هسته‌ای معین درگیر بوده‌اند انجام شده است.

- اطلاعات معادن اورانیوم و مواد منبع.

2 - به‌علاوه آژانس تایید می‌کند که ایران از 24 ژوییه 2014 اقدامات زیر را انجام داده است:

الف) 31.8 کیلوگرم از پودر اکسید اورانیوم حاصل از تبدیل UF6 غنی شده تا سطح 20 درصد را برای استفاده سوختی در راکتور تحقیقاتی تهران استفاده کرده است.

ب) 0.084 کیلوگرم از پودر اکسید اورانیوم حاصل از تبدیل UF6 غنی شده تا سطح 20 درصد را برای تولید صفحه‌های سوختی کوچک برای تولید مولیبدن 99 استفاده کرده است.

ج) حدود 4 هزار و 118 کیلوگرم از UF6 غنی شده تا سطح 2 درصد به سطح اورانیوم طبیعی تبدیل کرده است.

انتهای پیام

کد N739635

خواندنی از سراسر وب