با تصویب مجلس؛

شرکت ها و بانکهای دولتی موظف به صرفه جویی یک و دو درصدی شدند

سیاسی

با تصویب نمایندگان شرکت‌های دولتی سودده و بانک‌های دولتی موظف شدند به ترتیب یک و دو درصد از هزینه های اداری و عمومی خود را صرفه جویی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز و در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه سال ۹۴، تبصره الحاقی ۳ از تبصره ۲۲ این لایحه را تصویب کردند.

بر این اساس، دولت موظف است از داروهای دامی آماده مصرف و واکسن های طیور مشابه تولید داخل، معادل ۵ درصد و غیر مشابه معادل ۲ درصد ارزش فروش محصولات وارداتی دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.

نمایندگان همچنین با تصویب تبصره الحاقی ۷ مقرر کردند «شرکت های دولتی سودده به استثنای شرکت های تابعه وزارت نفت و بانکهای دولتی موظفند، به ترتیب یک درصد و دو درصد از هزینه های خود را که در پیوست شماره ۳ این قانون آمده است، با تاکید بر هزینه های اداری و عمومی صرفه جویی کنند»؛ درآمد حاصل از این بخش که متعاقبا در بررسی ردیف های هزینه ای بودجه خواهد آمد، در اختیار وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری قرار می گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان و ارتقای حقوق و دستمزد و امور پژوهشی و فرهنگی هزینه شود.

تبصره های الحاقی ۴ و ۶ از تبصره ۲۲ لایحه بودجه با رای نمایندگان حذف شد و تبصره الحاقی ۵ نیز به درخواست رئیس مجلس و موافقت نمایندگانه برای بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

بر اساس تبصره الحاقی ۴ قرار بود به دولت تکلیف شود تا درآمد حاصل از تمدید زمان اجرای ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۴۶ را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند؛ هنگام بررسی این تبصره الحاقی با تذکر نمایندگان، علی لاریجانی که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت برخی مشکلات موجود در این تبصره را یادآور شد و گفت: مقام معظم رهبری نیز پیش از این یک بار نسبت به مشکلاتی که برای منابع طبیعی و جنگل ها پیش می آید تذکر داده بودند، بویژه اینکه در این تبصره الحاقی موضوع درآمد حاصل از تمدید اجرای یک قانون مطرح شده، در حالی که آن قانون اساسا تمدید نشده است بنابراین حذف این تبصره منطقی به نظر می رسد.