درصدی از ارزش فروش داروهای دامی وارداتی به خزانه واریز می‌شود

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق تبصره ای به لایحه بودجه دولت را موظف کردند درصدی از ارزش فروش داروهای دامی وارداتی را به خزانه واریز کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت عصر مجلس بررسی بندهای الحاقی به لایحه بودجه 94 در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب بندی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای جازه دادند که بخشی از آموزش های غیر رسمی خود را از طریق ارائه آموزش های پیامکی و مجازی با مشارکت بخش غیر دولتی ارائه و سهم خود از درآمد حاصل را وصول کنند.

همچنین با الحاق تبصره دیگری به لایحه بودجه، دولت موظف شد از داروهای دامی آماده مصرف و واکسن های طیور مشابه تولید داخل معادل 5 درصد و غیر مشابه معادل 2 درصد ارزش فروش محصولات وارداتی اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.