افضلی‌فرد خواستار شد:

محکومیت مفسدان اقتصادی، رسانه‌ای شود

سیاسی

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: برخی خواستار حفظ حیثیت مفسدان اقتصادی با عدم انتشار محکومیت آنها هستند، در حالی که این افراد حیثیت نظام را برده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از آغاز جلسه رسمی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی، مصطفی افضلی‌فرد، نماینده مردم اردبیل با اعلام تذکری از اقدام دستگاه قضایی در محکومیت مفسدان اقتصادی تقدیر کرد و گفت: مردم انتظار دارند این اقدامات شجاعانه بدون تبعیض ادامه یابد.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: برخی رسانه‌ای شدن محکومیت مفسدان اقتصادی را به دلیل وصل بودن آنها به کانون‌های قدرت و ثروت نمی‌پذیرند و خواستار حفظ حیثیت آنها هستند، در حالی که این افراد حیثیت نظام را برده‌اند.