رویکرد دوگانه اتحادیه اروپا در قبال رئیس جمهوری زیمبابوه

سیاسی

اتحادیه اروپا تحریم ها علیه رئیس جمهوری زیمبابوه را تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز از تمدید تحریم های اتحادیه اروپا علیه رئیس جمهوری زیمبابوه خبر داد که شامل منوعیت سفر و مسدود کردن دارایی های رابرت موگابه و تحریم تسلیحاتی به اتهام تقلب در انتخابات و نقض حقوق بشر می شود.

اتحادیه اروپا در عین حال پیشتر از تصمیم خود برای لغو محدودیت سفر علیه رابرت موگابه رئیس‌ جمهوری زیمبابوه در مقام رئیس اتحادیه آفریقا خبر داده بود.

در همین رابطه «کاترین ری» سخنگوی کمیسیون اروپا با اشاره به سفر موگابه به اروپا در صورت سفر به عنوان رئیس جدید اتحادیه آفریقا در عین حال از بررسی موضوع ممنوع‌ السفر بودن همسر موگابه خبر داد.