رهبر تیم مذاکره کننده طالبان راهی پاکستان شد

سیاسی

رهبر تیم مذاکره کننده طالبان افغانستان برای رایزنی و مشورت در مورد مذاکرات صلح با دولت افغانستان راهی پاکستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، رهبر تیم مذاکره کننده طالبان افغانستان برای رایزنی و مشورت در مورد مذاکرات صلح با دولت افغانستان راهی پاکستان شد.

اکسپرس تریبون گزارش داد که این مقام طالبان پیش از این نیز در گفتگوهای بیجنگ، پایتخت چین شرکت داشته است. در ماه نوامبر سال ۲۰۱۴ میلادی یک هیئت طالبان به پایتخت چین سفر کرده و در مورد نقش چین در گفتگوهای صلح افغانستان صحبت کرده بود.

پس از ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان، کشور چین تلاش های زیادی برای میانجیگری میان طالبان و دولت افغانستان داشت، همچنین پاکستان نیز قول همکاری در این زمینه داده است تا مذاکرات صلح به خوبی انجام شود.

اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان روز گذشته به خبرنگاران گفت در حال حاضر نمی تواند پاسخ مشخصی در مورد چگونگی روند مذاکرات صلح ارائه نماید اما فضای کلی را امیدوارکننده و ثمربخش خواند.