با تصویب مجلس صورت گرفت؛

افزایش ۱۰ ریالی قیمت ارسال پیام کوتاه

مجلس

اپراتورهای خدمات‌مخابراتی علاوه بر قیمت هر پیامک٬ مبلغ ده ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت می‌کنند و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کنند.

سرویس پیام کوتاه اپراتورهای خدمات مخابراتی ۱۰ ریال افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، یک بند الحاقی درآمدی به تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۹۴ توسط نمایندگان به تصویب رسید.

بند الحاقی تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۹۴ به این شرح است:

اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی موظفند علاوه بر قیمت هر پیامک (SMS) مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

کد N739007