آرژانتین برنده فراخوان ساخت موزه بامیان افغانستان شد

سیاسی

یونسکو تلاش می کند تا آثار باستانی و تاریخی شهر بامیان افغانستان حفظ و در این موزه به نمایش گذشته شود.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، سازمان جهانی یونسکو فراخوانی را به منظور ساخت موزه شهر بامیان افغانستان صادر کرده بود که هزار و هفتاد طرح معماری به دبیرخانه این فراخوان رسید و پس از انجام داوری این طرح ها، طرحی که متعلق به مهندسان آرژانتینی بود پذیرفته شد.

نماینده یونسکو در افغانستان می‌گوید: یونسکو تلاش می کند تا آثار باستانی و تاریخی بامیان حفظ و در این موزه به نمایش گذشته شود. صدها اثر تاریخی گرانبها در یک دهه اخیر توسط باستان شناسان در بامیان کشف شده که در میان آنها ده ها سر مجسمه هاى کوچک بودا، کوزه هاى گلى و سکه هاى فلزى که از لحاظ تاریخی و قیمتی بسیار گرانبها هستند وجود دارد.

پیش از این کشور ژاپن همکاریهای گسترده ای با یونسکو برای حفظ و جلوگیری از تخریب بیشتر مجسمه های بامیان داشت.

سازمان یونسکو اعلام کرد که ناامنی ها در افغانستان باعث شده تا آثار باستانی این کشور در معرض نابودی قرار بگیرد.