خط و نشان سرکرده داعش در لیبی علیه مسیحیان

سیاسی

یکی از سرکردگان داعش در لیبی از افراد مسلح در شهر مصراته خواست که به داعش بپیوندند و ارتش و مسیحیان این کشور را به قتل تهدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «ابومحمد الفرجانی» یکی از سرکردگان گروه ترویستی داعش در شهر سرت لیبی از افراد مسلح مستقر در شهر مصراته خواست که به این گروه تروریستی بپیوندند.

 این سرکرده داعش با انتشار یک فیلم ویدئویی در پایگاههای ارتباط اجتماعی، ارتش و مسیحیان را تهدید به قتل و اعلام کرد که داعش طبق «قصاص شرعی» همه آنها را به قتل خواهد رساند.

الفرجانی در ادامه اعضای فجر لیبی که همسو با داعش بودند اما اخیرا از این گروه تروریستی انتقاداتی کرده اند را نیز تهدید به قتل کرد.

این تروریست داعش در پایان اعلام کرد که هرکس از انتشار داعش جلوگیری کند این گروه با قتل و ذبح و خودروهای بمب گذاری شده پاسخ وی را می دهد.

 شایان ذکر است شهر سرت لیبی از هفته ها پیش تاکنون به سطیره گروه تروریستی داعش در آمده است.