الاخضر الابراهیمی:

بحران سوریه راه حل نظامی ندارد/ضرورت توقف ارسال سلاح

سیاسی

نماینده سابق سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه با اعلام اینکه گزینه نظامی راه حل بحران سوریه نیست تاکید کرد که ارسال سلاح به این کشور باید متوقف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، الاخضر الابراهیمی نماینده سابق سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه در گفتگو با روزنامه الخلیج چاپ امارات اظهار داشت: بحران سوریه بحرانی ترکیبی است و این طور تلقی می شود که نظام سوریه در معرض توطئه خارجی قرار دارد و ابعاد داخلی ندارد و سوری ها در آن نقشی ندارند. طرف های توطئه، اسرائیل و ترکیه هستند.

وی خاطرنشان کرد: مخالفان سوری نیز یکپارچه نیستند و کشورهای حامی آنها نیز هر یک چیزی می گویند و یک دیدگاه واحد در میان مخالفان سوری وجود ندارد.

الاخضر الابراهیمی در ادامه گفت: گزینه نظامی راه حل بحران سوریه نیست و ارسال سلاح به این کشور باید متوقف شود و این همان چیزی است که «نبیل العربی» دبیر کل اتحادیه عرب بر آن تاکید کرده است. بحران سوریه باید از طریق راه حل های سیاسی حل و فصل شود اما برخی مخالفان سوریه معتقد هستند تنها گزینه نظامی راه حل بحران سوریه است.

نماینده سابق سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه در ادامه گفت: من بر این باور نیستم که اسرائیل اکنون در خطر بسر می برد، اعراب خود را نابود می کنند و اسرائیل از این مسئله بسیار خرسند است.