مادورو درباره فعالیت خیانتکاران داخلی تحت حمایت آمریکا هشدار داد

سیاسی

رئیس‌جمهوری ونزوئلا گفت که در پس هر خیانت، سلطه امپریالیسم آمریکا و حکومت اغنیا بر سایر افراد جامعه در کنار غارت و چپاول قرار دارد.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا درباره خیانتکاران داخلی که تحت حمایت آمریکا قصد سرنگونی دولت را دارند، هشدار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تله‌سور، ‌ «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا با اعلام هشدار درباره عوامل خیانتکار داخلی که زیر نقاب توطئه و سیاست تصمیم دارند امپریالیسم آمریکا را بر این کشور مسلط كنند، ‌گفت: «امپریالیسم آمریکا از توطئه استفاده می‌کند تا بر این کشور سلطه پیدا کند.»

وی افزود که در پس هر خیانت، سلطه امپریالیسم آمریکا و حکومت اغنیا بر سایر افراد جامعه در کنار غارت و چپاول قرار دارد.

مادورو گفت که آمریکا می‌خواهد با ایجاد جنگ اقتصادی و توسط عوامل خیانتکار داخلی بر ونزوئلا نفوذ کند و به همین دلیل از مردم می‌خواهم تا با تهدید‌ها مقاومت کنند.

کد N738687