زنجیره انسانی مسلمانان نروژ در محکومیت اسلام هراسی و یهودی ستیزی

سیاسی

بیش از یک هزار نفر از مسلمانان نروژ با تشکیل زنجیره انسانی بر دور مهمترن کنیسه شهر اسلو اعتراض خود را به فعالیت های اسلام هراسی و یهودی ستیزی نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت کنندگان در این حلقه انسانی که اغلب از بانوان مسلمان بودند نام این حرکت را «حلقه صلح» نامیدند. 

شرکت کنندگان در این اقدام اعلام کردند که پیام آنها بسیار ساده است و آن اینکه مسلمانان در محکوم کردن اقدامات افراطی در کنار یهودیان هستند. 

پس از وقوع حوادث پاریس و تیراندازی هفته گذشته کپنهاگ، صهیونیست ها تلاش کردند تا به نوعی مدعی افزایش اقدامات یهودی ستیزی در اروپا شده و از این راه استفاده های سیاسی خاص خود را بکنند و در این راه انگشت اتهام را نیز به سوی مسلمانان نشانه گرفتند.